Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • विश्व कोरोना संक्रमण १२,६७४,५४३ डिस्चर्ज ७,४०२,५९१ मौत ५६३,९१० |
  • भारत कोरोना संक्रमण ८,३०,७६३ इलाज शुरु २,८५,४९७ डिस्चार्ज ५,२२,६३१ मौत २२,२५६ |
  • अमरावती में ९१४ पॉजिटिव | डिस्चार्ज ६१९ | मौत ३२
  • महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण २,३८,४६१ इलाज शुरु ९५,६४७ डिस्चार्ज १,३२,६२५ मौत ९,८९३ |

अमरावतीत आणखी ८ कोरोना संक्रमित टोटल ५२१

अमरावतीत आणखी ८ कोरोना संक्रमित टोटल ५२१ कोरोना चाचणी अहवाल अमरावती जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाला SGBAU Lab कडून प्राप्त अहवालात कोरोना चाचणी अहवाल १. ३०, पुरुष, जुनी वस्ती, बडनेरा २. २०, पुरुष, पीडीएमसी स्टाफ, अमरावती ३. ३७, महिला, पीडीएमसी स्टाफ, अमरावती ४. ४०, पुरूष, गोपालनगर ५. ३५, महिला, अंबागेट, अमरावती ६. २५, महिला, अंबागेट, अमरावती ७.६०, पुरुष, पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट, पीडीएमसी, अमरावती ८. २५, महिला, पीडीएमसी स्टाफ, अमरावती सकाळी ५ पॉजिटिव आता ८ पॉजिटिव दिवसभरात १३ कोरोना पॉजिटिव कुल पॉजिटिव ५२१

Leave A Comment