Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • विश्व कोरोना संक्रमण १२,६७४,५४३ डिस्चर्ज ७,४०२,५९१ मौत ५६३,९१० |
  • भारत कोरोना संक्रमण ८,३०,७६३ इलाज शुरु २,८५,४९७ डिस्चार्ज ५,२२,६३१ मौत २२,२५६ |
  • अमरावती में ९१४ पॉजिटिव | डिस्चार्ज ६१९ | मौत ३२
  • महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण २,३८,४६१ इलाज शुरु ९५,६४७ डिस्चार्ज १,३२,६२५ मौत ९,८९३ |

अमरावतीत आणखी ९ कोरोना संक्रमित एकूण रुग्णाची संख्या ४७२

अमरावतीत आणखी ९ कोरोना संक्रमित एकूण रुग्णाची संख्या ४७२ १) ३२, महिला, नूरनगर, जुनी वस्ती, बडनेरा २) ४२, महिला, पटेलनगर, जुनी वस्ती, बडनेरा ३) ४२, महिला, पटेलनगर, जुनी वस्ती, बडनेरा ४) ३६, महिला, पटेलनगर, जुनी वस्ती, बडनेरा ५) १२, महिला, पटेलनगर, जुनी वस्ती बडनेरा ६) ४२, पुरुष, जनता कॉलनी, अमरावती ७) ३१, पुरुष, वृंदावन कॉलनी, अमरावती ८) २८, पुरुष, नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती ९) ४०, पुरुष, संतोषीनगर अमरावती सकाळी ९:३० वाजता २ दुपारी ३:२० वाजता १ आता ९ रुग्ण असे दिवसभरात १२ कोरोना पॉजिटिव टोटल ४७२ डिस्चार्ज ३२१ मृत्यु १९

Leave A Comment