Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
  • विश्व कोरोना संक्रमित ४१,१९२,९३२ डिस्चार्ज ३०,७०९,८४० मृत्यू १,१३१,५६८ |
  • महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित १६,१७,६५८ इलाज शुरु १,५८,८५२ डिस्चार्ज १४,१५,६७९ मृत्यू ४२,६३३ |
  • अमरावतीत कोरोना संक्रमीत १५,६८५ इलाज शुरु १०९९ डिस्चार्ज १४१५९ मौत ३५४ |
  • भारत कोरोना संक्रमण ७६,९४,७९२ इलाज शुरु ७,१९,९७७ डिस्चार्ज ६८,५७,०३२ मौत १,१६,४९७ |

मनपा आयुक्‍त यांनी केली आयसोलेशन दवाखाना व विलासनगर येथील केंद्राची पाहणी, आर.टी.-पी.सी.आर. टेस्‍ट विलास नगर शाळेतील क्रेंद्रात सुरु

आयसोलेशन दवाखाना नवाथे व विलासनगर शाळा क्र.17 या आर.टी.-पी.सी.आर. व अँन्‍टीजंन्‍स टेस्‍ट सेंटरची पाहणी आज महानगरपालिका आयुक्‍त प्रशांत रोडे यांनी केली. विलास नगर येथील महानगरपालिकेच्‍या 17 नंबर च्‍या शाळेची पा‍हणी मनपा आयुक्‍त प्रशांत रोडे यांनी आज केली. या ठिकाणी कोव्‍हीड 19 चाचणीकरिता आर.टी.-पी.सी.आर. स्वँब कलेक्शन सेंटर सुर करण्‍यात आले आहे. सेंटरला आवश्‍यक असणा-या सर्व बाबी या ठिकाणी उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आल्‍या आहे. या सेंटरवर येणा-या लक्षणे बाधीत व्‍यक्‍तींना योग्‍य अशी सुविधा उपलब्‍ध झाली पाहिजे असेही यावेळी त्‍यांनी सांगितले.

Leave A Comment