Site Logo
ब्रेकिंग न्यूज़

निवडणुकीच्या काळात मुद्रणालयांनी छपाईबाबत विशेष काळजी घ्यावी

अमरावती, - लोकसभा निवडणूक 2019 च्या आदर्श आचार संहिता काळात मुद्रणालयांनी प्रचार साहित्य तसेच इतर छपाईबाबत विशेष काळजी घेऊन आचार संहितेचे पालन करावे, उल्लंघन करणाऱ्या प्रिंटर्सना कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबत सर्व संबंधितांनी कायदेशीर तरतूदीचे पालन करुन निवडणूक कामाला सहकार्य करावे, असे आवाहन निवडणूक कक्षातर्फे करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 कलम 127 अ व्दारे निवडणूक पत्रकांच्या छपाईवर आणि प्रसिध्दीसाठी नियम घालून देण्यात आले आहेत. याकडे सर्व राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि मुद्रणालयांच्या चालक व मालकाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. वरील कलमाच्या कोणत्याही उपबंधाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन हजार रुपयापर्यत दंडाची अथवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी,असे आवाहन करण्यात आले आहे. हाताने नक्कल काढण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रक्रियेने छापण्यात किंवा अनेक प्रती काढण्यात आलेले निवडणुकीसंबंधीचे प्रत्येक पत्र , हस्तपत्रक, घोषणाफलक किंवा भित्तीपत्रक यांच्या दर्शनी भागावर मुद्रकांचे आणि प्रकाशकाचे नाव व पत्ता प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. असे कोणतेही पत्रक मुद्रकांने इच्छुक प्रकाशकाकडून त्यांनी ते स्वत: स्वाक्षरीत केलेले आहे, त्या व्यक्तिला व्यक्तिश: ओळखतील अशा दोन व्यक्तींनी साक्षांकित केलेल्या त्या प्रकाशकांची ओळख पटवणारे प्रतिज्ञापत्र (दोन प्रतीमध्ये) घ्यावे. दस्तऐवज छापण्यात आल्यावर मुद्रकाने प्रतिज्ञापत्राची एक प्रत व पत्रक इत्यादींच्या चार प्रती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे 3 दिवसाच्या आत सादर कराव्यात. त्यासोबत छपाई केलेल्या पत्रकासाठी किती मोबदला घेतला याबाबत ठराविक प्रपत्रात माहिती देण्यात यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Leave A Comment